De duale (gepolariseerde) wereld

 

Als wij als oneindige wezens 'thuis' zijn dan gebeurt er weinig of niets. Het is wat het is. Het betreft hier immers de essentiële perfectie. Er was helemaal niets. Geen bomen, geen mensen, geen dieren, zelfs geen planeten. Uit dat ‘niets’ is alles ontstaan. Het ‘niets’ is dus eigenlijk ‘alles’, zoiets als een grote waterplas en het “niets” wilde zichzelf ervaren, het ‘niets’ is dus pure energie. ‘BANG!!!’ daar was de oerknal. Er ontstonden allemaal hele kleine afsplitsingen van het “niets”, de waterdruppels! Op deze manier ontstond er een mogelijkheid voor het ‘niets’ om ervaringen op te doen op de planeten.

Iedere waterdruppel gaat zijn eigen weg en weet op een gegeven moment niet meer dat hij ooit een wwn deel van een plas is geweest Eén grote plas wordt een heleboel kleine waterdruppels, die op hun beurt weer andere plasjes vormen.

EN.. hier was de gepolariseerde, wereld. Licht-donker, goed-slecht, vrouw-man, geven-nemen, etc. Duaal betekent dus: de tegengestelde verschillen die het leven de uitdagingen bieden.

Als wij als wezens dus kiezen voor een ervaring als mens dan vinden we dit zo geweldig dat we alles, wat er aan niet fijne/leuke ervaringen gebeurt, op de koop toenemen. Maar willen wij als mens dat echt wel? Is er meer mogelijk dan schijnbaar willoos alles wat er gebeurt maar ondergaan? Of is het mogelijk dat we bewust ons leven kunnen creëren?  Wij zijn immers oneindige wezens.

Wat is een Oneindig Wezen?

Een oneindig wezen functioneert vanuit oneindige mogelijkheden, door middel van te waarnemen, te weten, te zijn en te ontvangen. Helaas functioneren de meesten van ons in deze realiteit vanuit eindigheid en beperkingen, en zitten onze levens zitten vol met trauma, drama, verdriet, intrige en innerlijke gevechten.

Het worden van je ware en oneindige zelf is een proces van het loslaten van de schuld, boosheid en de andere beperkingen die deze wereld je heeft opgelegd. We leven in een polaire samenleving van “goed” en “fout”, “positief” en “negatief”. De positieve polariteit is als we ons ergens mee identificeren of mee instemmen (ons ergens mee verbinden of in toestemmen) en negatieve polariteit is als we ons ergens tegen verzetten of op reageren. Zo snijden we ons af van alle mogelijkheden die dit universum ons te bieden heeft. We kunnen ons bevrijden van die onbewuste verslaving aan polariteit door te functioneren vanuit het toestaan/ het toelaten (allowance): iets gewoon te laten zijn zonder daar iets van te hoeven vinden/daar een oordeel aan te verbinden.

Alleen jij kunt uitvinden hoe jij je eigen realiteit kan creëren zoals jij die wilt hebben.

Wat we ook kiezen te veranderen, we kunnen het transformeren op een manier die nog nooit eerder mogelijk was met gebruik van de Access Tools. Het enige wat nodig is is de wil om onder ogen te zien wat ons beperkt en de wil om in iets beters te veranderen.

Andere bijkomstigheden van een nog oneindiger bestaan zijn: ziekten en lichaamspijnen lijken te verdwijnen, we nemen meer waar, ons parapsychologisch vermogen wordt daadwerkelijk (het voelen van energieën, vermogen tot telepathie etc.), we kunnen makkelijker ons geld creëren, effectiever onze gedachten kalmeren en meer.

Het werkelijk erkennen van het zijn van een oneindig wezen is het herontdekken van je leven, kennis maken met het wezen dat je diep van binnen bent. Iets wat de meesten van ons nooit zullen ontdekken/ontmoeten.

Wij zijn op deze wereld gekomen om de welvaart die onze wereld te bieden heeft te ontvangen.